1

National Heroes Day

Bayani. Tagapagtangol. Tagaligtas.

Mga titulo na ang kahulugan ay sakripisyo, pagmamahal at pagsisilbi sa bayan.

Mga titulong binigay sa mga taong naging inspirasyon at nag sulong sa ating kultura at kasarinlan bilang Pilipino.

Mga titulong binibigay sa mga leader at propesyunal na tinataya ang kanilang buhay at kaligtasan upang maging bagong pag-asa sa kasalukuyan.

Mga titulong ibibigay sa ating mga susunod na henerasyon na sasagot sa hamon at hahakbang para isulong at ipaglaban ang ating bayang mahal.

Lahat tayo ay may tinatagong kabayanihan na nag aantay lamang ng rason para sumiklab para sa kapwa Pilipino.

Happy National Heroes Day, kaibigan!

#nationalheroesday

#motorcentral

#bayani

Share with your friends
Facebook
Twitter
LinkedIn