1

Motorcentral Salutes our Filipino Athletes

Saludo ang Motorcentral sa athletang Filipino.

Isang taong na delay pero hindi na mapigilan. Laban ng karangalan para sa bayan. Upang mapamalas sa buong mundo ang galing ng Piipino sa Tokyo Summer Olympics 2020.


Kayo ang aming pangtapat sa mga pinakamagagaling na athleta ng buong mundo. At buong suporta ng bayan natin binibigay namin sa inyong kagitingan.


Saludo kami sa inyo, mga kaibigan!


Mabuhay ka Hidilyn Diaz! Philippines 1st Ever Gold Medal in the Olympics: Weightlifting -Women’s 55kg.

Share with your friends
Facebook
Twitter
LinkedIn